Het succes van de halve marathon van Renesse (de 2e alweer)  is mede te danken aan RACETIMER.
Naast de juiste benodigdheden voor een perfecte tijdregistratie is ons vooral het meedenken en de prettige persoonlijke betrokkenheid bij ons evenement goed bevallen.  Want juist het opstellen en organiseren in een start- en finishgebied vereist snel handelen en een ervaren inzicht voor een resultaat waarover organisatie en deelnemers zeer te spreken zijn.
Wij hopen in de toekomst de prettige samenwerking te kunnen voortzetten en wensen RACETIMER nog veel succes bij de andere evenementen.

Stichting Sportpromotion Zeeland
Organisator van DE HALVE VAN RENESSE en TRAIL BY THE SEA.

Cor Muller