Salland IJsselloop.

Afgelopen woensdag hebben wij de 6e IJsselloop geevalueerd. Hieruit is onder andere naar voren gekomen dat wij zeer tevreden waren over de wijze waarop de tijdregistratie was verzorgd (en de beantwoording van de vragen vooraf en na afloop). Wij willlen je dan ook vragen of het mogelijk is om volgend weer van jullie diensten gebruik te kunnen maken. De loop is dan op 15 april.